Parsidance Festival

Parsidance festival

Verkoopsvoorwaarden

VOORAFGAAND

Deze algemene voorwaarden beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER, TICKETVERKOPER en ORGANISATOR van het festival/concert (verder “FESTIVAL/CONCERT” genoemd).

Met de KOPER/BEZOEKER wordt de persoon bedoeld op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht en/of de persoon die het  FESTIVAL/CONCERT bezoekt.

Met de ORGANISATOR wordt bedoeld PARSIDANCE – Koestraat 20 – 8800 RUMBEKE.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de aankoop van één of meerdere tickets voor het FESTIVAL/CONCERT.

De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere tickets reserveert, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te hebben gelezen en aanvaard, nu ze in het reserveringsproces ter beschikking zijn gesteld.

TICKETS

Enkel +18-jarigen zullen toegelaten worden op het festivaldomein. Aan BEZOEKERS die op de dag van het FESTIVAL nog geen 18 jaar zijn, zal de toegang ontzegd worden zonder enig recht op terugbetaling.

Parsidance Festival official

PARSIDANCE 2023
Outdoor Dancefestival
Location

Koestraat 20
8800 Rumbeke

Opening hours

15 april 13h00 - 01h00

Contact

info@parsidance.be

© 2023 by AroWeb. All Rights Reserved.